INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Inicio > Axentes de emprego > Proyecto COPIE
Proyecto COPIE

 COPIE

 

COMUNIDADE DE PRÁCTICAS SOBRE CREACIÓN DE EMPRESAS INCLUSIVAS

 

A Comunidade de Prácticas sobre Creación de Empresas Inclusivas (COPIE) está formado por unha rede de Estados Membros da Unión Europea, de rexións e outros actores que comparten unha idea: o emprendededurismo debe ser accesible a todos.

Este proxecto europeo está financiado como unha iniciativa piloto da Comisión Europea.  A Comunidade de Prácticas aproveita a experiencia de amplo grupo de rexións europeas para analizar a situación de partida das súas políticas de apoio ao emprendimiento inclusivo, identificar e transferir as mellores prácticas e perfeccionalas, desenvolver unha plataforma europea para todos os seus participantes e influír sobre as decisións políticas nesta materia durante o próximo período dos Fondos Estruturais.

O proxecto parte da necesidade de desenvolver novas solucións para crear tanto as actividades económicas como os empregos que permitan aos grupos máis desfavorecidos desenvolver o seu potencial na sociedade e na
economía. Sen eles non será posible cumprir os obxectivos de crecemento e emprego da Estratexia Europa 2020 e lograr unha maior cohesión social.

Na actualidade, participamos neste proxecto 10 rexións europeas: Alemaña,Flandes, Valonia, Lituania, República Checa,España(UAFSE),Galicia,Andalucía,Asturias eExtremadura. E dende Galicia, as institucións socias son BIC Galicia, a Dirección Xeral de Promoción de Emprego e a Dirección Xeral de Planificación e Fondos.

Ata o momento, desenvolvemos dende COPIE as seguintes accións:

  • Desenvolvemento de diagnósticos xerais e deseño e aplicación dunha ferramenta de análise específica sobre a situación das políticas de apoio ao emprendimiento inclusivo en Galicia.
  • Misión conxunta en dous grupos de traballo liderados pola Autoridade de Xestión e co compromiso directo de determinados departamentos da Administración, principais grupos de interese e profesionais do sector
  • Mellora da calidade dos servizos de apoio
  • Desenvolvemento e transferencia de módulos e materiais de formación e capacitación para a Rede de Técnicos de Emprego de Galicia
  • Desenvolvemento dun sistema de acreditación de QM para a Rede de Técnicos de Emprego de Galicia
  • Servizos de apoio integral para a supervivencia da empresa
  • Elaboración dun mapa galego de servizos de apoio ao emprendimiento en todas as súas fases, dende a cultura emprendedora ata a consolidación de empresas, identificando todos os seus actores e metodoloxías, a cobertura territorial, e os posibles solapamentos ou necesidades insatisfeitas nos diferentes territorios, grupos sociais ou fases do emprendimiento
  • O obxectivo último é influír sobre o deseño das políticas de apoio ao emprendimiento inclusivo, mellorando a súa situación. Para iso, estase a desenvolver un paquete de recomendacións para presentar ante a Comisión Europea.
     

Manual práctico para asesores en emprendemento e creación de empresas

Más información: www.cop-ie.eu