INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Inicio > Empresarios > Recursos
Recursos Empresarios

 

Os distintos programas e publicacións englobados baixo a categoría de recursos para empresarios teñen un doble obxectivo, por unha parte a de servir como ferramentas de traballo na xestión da empresa, aportando información e coñecementos de utilidade, pero por outra, tamén se inclúen elementos de carácter informativo que facilitan a búsqueda de novas oportunidades de negocio, dentro da propia empresa ou a partir de novas iniciativas que poidan xurdir.