INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Inicio > Centros educativos > Guía de referencia
Guía de referencia para alumnos e profesores

Este manual, dirixido tanto ao profesorado como ao alumnado dos centros educativos, ofrece unha visión xeral do proceso de creación de empresas dende a xeración dunha idea emprendedora ata o inicio da actividade.

Os contidos do módulo organízanse en cinco bloques diferenciados:
O primeiro está dedicado ao emprendedor, á necesidade de emprender, ás razóns que o levan a poñer en marcha un proxecto emprendedor e á súa personalidade. O segundo á idea emprendedora: repásanse a xeración, maduración e avaliación inicial das ideas emprendedoras. O terceiro bloque, reducido, dedícase aos recursos á disposición do emprendedor para a elaboración do plan de empresa. O cuarto bloque dedícase ao plan de empresa, e o quinto ao proceso de posta en marcha do proxecto emprendedor.

Esta guía é un punto de partida para axudarche a desenvolver, se así o desexas, a túa idea emprendedora. Ao remate do curso serás quen de poder avaliar a túa capacidade para emprender, determinar que coñecementos precisas adquirir e onde buscar axuda para garantir que o teu proxecto se converta en realidade.

>> Descargar guía completa

 

1. Podo eu poñer en marcha o meu proxecto de empresa?

 • O emprendedor
 • A necesidade da iniciativa
 • As razóns dos emprendedores
 • A consecución dos obxectivos
 • A personalidade do emprendedor
 • Resumo

2. Onde atopar ideas e como ver se esas ideas son interesantes?

 • A xeración de ideas emprendedoras
 • Maduración de ideas emprendedoras
 • Avaliación preliminar de ideas emprendedoras
 • Resumo

3. Como obter o que necesito para elaborar un proxecto de empresa?

 • Introdución
 • Recursos para o emprendedor
 • Resumo e cadro de recursos

4. Como elaboro o proxecto de empresa e determino a súa viabilidade?

 • Introdución
 • Contido do plan e orientacións para a súa redacción
 • Misión, visión e valores
 • Datos básicos do proxecto
 • Promotores do proxecto
 • Descrición dos produtos
 • Plan de produción
 • A localización das instalacións
 • Análise do mercado
 • Plan de márketing
 • Organización e persoal
 • Plan de investimentos
 • Conta de resultados previsional
 • Financiamento previsto
 • Avaliación do risco
 • Resumo

5. Como transformo un proxecto viable nunha realidade?

 • Planificación do proceso
 • A constitución e o inicio da actividade da organización
 • A forma xurídica
 • O financiamento da actividade
 • Resumo