INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Inicio > Emprendedores > Axudas e subvencións

Consulta axudas

Buscador de axudas do IGAPE:     http://app.igape.es/.axudas/

Permite encontrar as axudas convocadas por diferenes organismos, podendo obter unha ficha resumo da axuda. Servicio de atención telemática do IGAPE 902300903 

Axudas e subvencións