INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
Inicio > Agenda > Detalles - Acciones para la «Creación de proyectos de empresa» - Planificación Empresarial - Santiago

Acciones para la «Creación de proyectos de empresa» - Planificación Empresarial - Santiago

Evento 

Cuándo:
14/06/2012 09:00 h - 14:00 h
Dónde:
Santiago de Compostela - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Categoría:
Emprendedores

Descripción

Dirixido A:
Emprendedores

Obxectivos:
El curso se ha desarrollado según la metodología de BIC Galicia, que ha combinado explicaciones teóricas con casos prácticos, buscando la participación activa y la interactividad con los asistentes. Se han utilizado los materiales de base proporcionados por BIC Galicia

Contidos:

BIC Galicia organiza e imparte este Seminario de creación e valoración de proxectos empresariais, que ten unha duración de 35 horas.

O seminario consta de sete sesións de formación e dúas sesións de apoio ao asesoramento de proxectos; realizarase unha sesión previa de entrevistas para a avaliación dos proxectos participantes.
Na entrevista de avaliación os promotores deberán presentar o seu borrador de proxecto, así como entregar unha copia (segundo o modelo facilitado pola entidade colaboradora) aos titores do seminario para a súa avaliación. Esta entrevista é obrigatoria para todos os proxectos que queiran asistir ao seminario.

Nas sete sesións formativas facilítase ao emprendedor a metodoloxía e ferramentas necesarias para o desenvolvemento dun plan de empresa (planificación empresarial). É por iso que o seminario en si é útil para aqueles emprendedores que teñan as ideas de negocio desenvolvidas cualitativamente (definido o negocio, clientes, mercado, organización, etcétera) e teñan un esbozo cuantitativo da idea (recursos necesarios, investimentos, prezos, etcétera).

Como complemento a estas sesións realízanse dúas sesións de titoría personalizada por proxecto. Deste modo o promotor /emprendedor traballará no seu proxecto durante toda a acción formativa.

Obxectivos:

  • Coñecer os conceptos básicos necesarios para a elaboración do Plan de Negocio.
  • Deseñar e elaborar o Proxecto de Empresa.
  • Contrastar a viabilidade económica financeira do proxecto empresarial.
  • Apoiar a creación e posta en marcha de empresas nas zonas xeográficas onde se desenvolvan os seminarios.
     

Duración: 35.00 h

Programa:

Sesión de entrevista previa 14/06/2012

Emprendedor y empresa 18/06/2012

El ámbito de actuación de la empresa 19/06/2012

Los procesos y la organización interna (I) 20/06/2012

Los procesos y la organización interna (II) 21/06/2012

Tutoría 1: Evaluación de la Memoria descriptiva del proyecto 22/06/2012

La viabilidad económica y financiera de la empresa (I) 03/07/2012

La viabilidad económica y financiera de la empresa (II) 04/07/2012

La viabilidad económica y financiera de la empresa (III) 05/07/2012

Tutoría 2: Evaluación del plan económico financiero 11/07/2012
 

Observacións:
Inscrición até o 5 de xuño, na entidade colaboradora
 

Inscrición:
Concello de Santiago de Compostela - Servizo de apoio á empresa - 981568752

Lugar

Colaborador:
Santiago de Compostela