INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
Inicio > Emprendedores > Formación > Catálogo de cursos

Seminarios de creación de empresas para emprendedores

Estrutura de Dirección e Xestión da empresa
Estrutura de Dirección e Xestión da empresa 

A formalidade e complexidade da estrutura da Dirección da empresa está condicionada legalmente pola forma xurídica que adoptemos, dende a fórmula máis sinxela –empresario individual- a outras  máis complexas como as Cooperativas.


Estrutura de Dirección e Xestión segundo a forma xurídica:

Características dos principais órganos de Dirección e Xestión: