INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Inicio > Axentes de emprego > Manuais para AEDL

Manuais do axente de emprego

MANUAL DE ACOLLIDA

Detalla cales son as  funcións principais dun AEDL, que coñecementos e características debe posuír e con que recursos conta para realizar o seu traballo

Descargar guía

MANUAL PRÁCTICO

 Presenta e explica, entre outras cuestión metodolóxicas e ferramentas de traballo a partir das cales desenvolver as funcións como AEDL con emprendedores, empresarios e demandantes de emprego

Descargar guía