INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Inicio > Axenda > Detalles - Seminario.- Deberes tributarios do pequeno comercio - Celanova

Seminario.- Deberes tributarios do pequeno comercio - Celanova

Evento 

Cando:
24/06/2009 20:00 h - 22:00 h
Onde:
Fundación Comarcal Terra de Celanova - CELANOVA
Categoría:
Empresarios

Descrición

 

DEBERES TRIBUTARIOS DO PEQUENO COMERCIO (2 horas)

 

Celebrarase o 24-xuñ, en horario de 20:00-22:00 horas.

 

 

Dirixido a:
Autónomos, xerentes e empregados do pequeno comercio.

 

Obxectivos:
Contextualizar a empresa no sistema tributario español.
Coñecer as diferentes obrigas tributarias existentes.
Introducir criterios decisionais para escoller as opcións legais máis convenientes para a organización.

 

Contidos:
   1. Características, elementos e liquidación de impostos
   2. Clasificación de impostos: a. Imposto sobre a renda das persoas físicas
   (I.R.P.F.); b. Imposto sobre sociedades (I.S.); c. Imposto sobre o valor engadido
   (I.V.E.); d. Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados
   (I.T.P.A.X.D.); e. Imposto sobre actividades económicas (I.A.E.); f. Taxas
   3. Contribucións especiais
 

Profesores:
Pablo López Pérez, Cesar Chacón Blanco, Miguel Ángel Vázquez Fidalgo,
Cibrán Vázquez Varela
 

Organiza:
Bic Galicia en colaboración coa Fundación Comarcal Terra de Celanova e a Asociación de Empresarios e Comerciantes de Celanova.


Información e inscricións:
Fundación Comarcal Terra de Celanova e Asociación de Empresarios e Comerciantes de Celanova
TEL.: 988 432 267 / 636 489 477
 

Lugar

Colaborador:
Fundación Comarcal Terra de Celanova