INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Inicio > Axenda > Detalles - Prevención de riscos no pequeno comercio

Prevención de riscos no pequeno comercio

Evento 

Cando:
29/09/2009 21:00 h - 23:00 h
Onde:
Asoc. de Empresarios de Padrón, Rois e Dodro - PADRÓN
Categoría:
Empresarios

Descrición

 

Celebrarase o 29 de setembro e o 1 de outubro.

 

Dirixido a:
Autónomos, xerentes e traballadores do pequeno comercio.
 

Obxectivos:  
Combater dun xeito activo a siniestralidade laboral. Integrar a prevención de riscos laborais nos sistemas de xestión das empresas comerciais. Dar a coñecer o marco normativo existente en materia de prevención de riscos laborais. Fomentar a actividade e a cultura preventiva entre os/as traballadores/as.

 

Contidos: 
1. Introducción á lei de Prevención de Riscos Laborais: 1.1 O traballo e a saúde: os riscos profesionais. Factores de risco; 1.2. Danos derivados do traballo. Os accidentes de traballo e as enfermidades profesionais. Outras patoloxías derivadas do traballo; 1.3. Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais; 1.4. Dereitos e deberes básicos nesta materia.
2. Riscos xerais e a súa prevención: 2.1 Riscos ligados ás condicións de seguridade; 2.2 Riscos ligados ao medioambiente de traballo; 2.3. A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral; 2.4. Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual; 2.5. Plans de emerxencia e evacuación; 2.6. O control da saúde dos traballadores.
3. Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente á actividade da empresa.
4. Elementos básicos de xestión da prevención de riscos: 4.1. Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo; 4.2. Organización do traballo preventivo: rutinas básicas; 4.3. Documentación: recollida, elaboración e arquivo.
5. Primeiros auxilios.

 

Duración: 4 horas

 

Profesores:
Pablo Cobas Sande, Alberto Mantiñán Paredes

 

Organiza:
Bic Galicia en colaboración coa Asociación de Empresarios de Padrón, Rois e Dodro.


Información e inscricións:
Asociación de Empresarios de Padrón, Rois e Dodro
TEL.:  981 811 015

Lugar

Colaborador:
Asoc. de Empresarios de Padrón, Rois e Dodro