INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Inicio > Axenda > Detalles - Acciones para la «Creación de proyectos de empresa» - Planificación Empresarial - A Coruña

Acciones para la «Creación de proyectos de empresa» - Planificación Empresarial - A Coruña

Evento 

Cando:
03/09/2012 09:00 h - 14:00 h
Onde:
A CORUÑA - A CORUÑA
Categoría:
Emprendedores

Descrición

Dirixido A:
Emprendedores

Obxectivos:
El curso se ha desarrollado según la metodología de BIC Galicia, que ha combinado explicaciones teóricas con casos prácticos, buscando la participación activa y la interactividad con los asistentes. Se han utilizado los materiales de base proporcionados por BIC Galicia

Contidos:

BIC Galicia organiza e imparte este Seminario de creación e valoración de proxectos empresariais, que ten unha duración de 35 horas.

O seminario consta de sete sesións de formación e dúas sesións de apoio ao asesoramento de proxectos; realizarase unha sesión previa de entrevistas para a avaliación dos proxectos participantes.
Na entrevista de avaliación os promotores deberán presentar o seu borrador de proxecto, así como entregar unha copia (segundo o modelo facilitado pola entidade colaboradora) aos titores do seminario para a súa avaliación. Esta entrevista é obrigatoria para todos os proxectos que queiran asistir ao seminario.

Nas sete sesións formativas facilítase ao emprendedor a metodoloxía e ferramentas necesarias para o desenvolvemento dun plan de empresa (planificación empresarial). É por iso que o seminario en si é útil para aqueles emprendedores que teñan as ideas de negocio desenvolvidas cualitativamente (definido o negocio, clientes, mercado, organización, etcétera) e teñan un esbozo cuantitativo da idea (recursos necesarios, investimentos, prezos, etcétera).

Como complemento a estas sesións realízanse dúas sesións de titoría personalizada por proxecto. Deste modo o promotor /emprendedor traballará no seu proxecto durante toda a acción formativa.

Obxectivos:

  • Coñecer os conceptos básicos necesarios para a elaboración do Plan de Negocio.
  • Deseñar e elaborar o Proxecto de Empresa.
  • Contrastar a viabilidade económica financeira do proxecto empresarial.
  • Apoiar a creación e posta en marcha de empresas nas zonas xeográficas onde se desenvolvan os seminarios.

Duración: 35.00 h

Programa:

Sesión de entrevista previa 03/09/2012

Emprendedor y empresa 10/09/2012

El ámbito de actuación de la empresa 11/09/2012

Los procesos y la organización interna (I) 12/09/2012

Los procesos y la organización interna (II) 13/09/2012

Tutoría 1: Evaluación de la Memoria descriptiva del proyecto 19/09/2012

La viabilidad económica y financiera de la empresa (I) 25/09/2012

La viabilidad económica y financiera de la empresa (II) 26/09/2012

La viabilidad económica y financiera de la empresa (III) 27/09/2012

Tutoría 2: Evaluación del plan económico financiero 03/10/2012

Observacións:
Inscrición até o 24 de agosto, na entidade colaboradora

Inscrición:
Servicio Municipal de Empleo- Ayuntamiento de A Coruña - 981184399/ 981189855/981184200

Lugar

Colaborador:
A CORUÑA